17. mai i Hølen

PROGRAM FOR 17. MAI I HØLEN

08.00   Salutt og flaggheising

08.30   Borgertoget går fra torget i Hølen

09.00   Familiegudstjeneste i Såner kirke

09.45   Borgertoget går fra Såner kirke til skolen.

10.00   Såner skolekorps spiller på skoleplassen

10.20   Barnetoget stiller opp

Fra skolen – Store Strandgate – Bruerveien – ned til Dronningveien – Lille Strandgate og tilbake til skolen.

10.30   Barnetoget starter

11.00   Toget tilbake til Hølen skole

– Salgsbodene åpner

– Leker for barna

– Loddsalg

12.15 ”Frem fra Glemselen” spiller på skoleplassen

12.30   Barnas tale for dagen ved 3 elever fra 7. trinn.

12.40   Tale for dagen ved Anton Haglerød

13.00   Leker for barna fortsetter

13.45   Trekning

14.00   Slutt for dagen

 

Det er lurt å ta med seg stol til eget bruk.

 

 Med vennlig hilsen17. mai komiteen 2012