Byggingen av Hølen skole er utlyst til anbud

Byggingen av Hølen skole er lagt ut til anbudsinnbydelse, og berørte parter har mottatt nabovarsler om bygging. Fristen for innlevering av anbud er satt til 29. august. Byggekomiteen jobber fortsatt mot at skolen skal stå klar til skolestart 2015.

Det nye skolebygget er utformet av Espen Aursand Arkitektkontor AS. Skolen skal ha plass til 196 elever fordelt på 1.-7- trinn, og bygges med mulighet for utvidelse. Skolen plasseres på grusbanen ved siden av den nåværende skolen. Gymsalen og mellombygget skal rives. Skolens gamlebygg fra 1935, som fylkesrådmannen har konkludert med er verneverdig, blir stående. Det er ikke avgjort hvilken funksjon bygget skal ha, men det blir ikke en del av skolen. Byggene som rives blir erstattet av en todelt skolegård. Skolegården skal blant annet omfatte ballbinge, amfi, skøytebane, bordtennisbord og basketstativ. I den øvre delen blir det fugleredehuske, klatrepyramide, gressvoller og huskestativer.

Selve skolebygget vil bestå av en undervisningsdel med to fløyer; en fløy for småskoletrinnet og en fløy for mellomtrinnet. Mellom fløyene blir det felles spesialrom for elever. I tillegg vil bygget romme administrasjon, personalfasiliteter og arbeidsrom for lærere. Undervisningsdelen av bygningen fordeles på 1. etasje. Byggets yttervegger vil utføres i miljøvennlig gran som grånes. Mot dette blir det inngangsdører i spreke, synlige farger som lime, gul og rød, med tanke på universell utforming. Fargene vil gå igjen både innendørs og utomhus.

Flerbrukshall etableres i tilknytning til skolens nordside, inneholdende stor gymsal, garderobeanlegg, renholdsentral, heis, lager, to kontorer, HWC og tekniske rom m.m. Flerbrukshallen fordeles over 2 etasjer. Totalt bygningsareal for ny skole inkl. flerbrukshall er ca. 2405 m². Tomten er totalt på ca 13 mål.

Planlagt oppstartsdato er 10.09.2014 og planlagt ferdigstillelsesdato settes til 10.08.2015.

Les mer om byggeprosessen i Moss Avis

Les anbudsinnbydelsen her

(Illustrasjon: Espen Aursand Arkitektkontor AS)