Årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Velkommen til årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen.
Møtet avholdes på HIK-huset mandag 09.04 kl 2000.
Det er foreslått vesentlige vedtektsendringer.
Foreningen foreslår to modeller for framtidig drift. Begge innebærer vedtektsendringer.
  • Alternativ 1: Foreningen fortsetter som idag med eget uavhengig styre, men vedtektsendringen åpner for stemmerett til alle som har bostedsadresse Hølen.
  • Alternativ 2: Forvaltningen av foreningen overlates til Hølen og Såner Vel. Noen fra styret i velet vil også sitte i styret til Foreningen for barn og unges vel i Hølen. Alle medlemmer av Hølen og Såner vel vil i dette tilfelle ha stemmerett.
Vedlagt ligger innkalling med saksliste, dagens vedtekter, forslag til vedtektsendringer for alternativ 1 og 2.
Endringsforslagene i vedtektene er merket rødt.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marius Hultin – 98 21 50 50
Vedlegg (alle pdf-filer):