OPPDATERT SAKSLISTE – Årsmøte – Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Foreningen for barn og unges vel i Hølen ønsker velkommen til årsmøte.

Vi er tidligere Hølen barnehage og også omtalt som avviklingsstyret eller barnehagestyret. Foreningen er omdannet med nye vedtekter og:

“Alle som har hatt barn i eller gått i foreningen (barnehagen) siden oppstarten , har møte- og stemmerett ved generalforsamling/årsmøte og er valgbare til foreningens styre.”

Oppdatert saksliste og mer informasjon om foreningen blir å finne her på saanabudstikke.no i tiden fremover!

Vi håper å se dere på årsmøtet!

Oppdatert saksliste!

 

.