Category Archives: Featured

30 km/t i hele Hølen

Vi utfordrer Vestby kommune på å gi oss en helhetlig trafikksikring i tettstedet og de utfordrer oss til å se på oss selv. Og det er nok ikke Oslofolk som tar en

Nå skal det komme trafikksikring på fv 151!

Glade nyheter fra vegvesenet som svar på vår henvendelse (trafikksikkerheten-pa-valerveien-og-hobolveien): «Vi har forståelse for at de to aktuelle strekningene kan oppfattes som utfordrende for gående og syklende, men som nevnt tidligere så

Velet vil vite hva dere syns!

I det siste har vi fått godt gjennomtenkte innspill fra lokale om veiproblematikk som de kjenner til. Velet vil gjerne ha mer av det, da har vi et mer komplett bilde å

Leie av HIK-huset

HIK-huset vil være stengt i perioden 17.12.2014 – 15.01.2015 I denne perioden skal huset få en liten oppussing. Ønsker deg velkommen tilbake til «nye» fine lokaler på nyåret.

Trafikkplan for Hølen

Tettstedet Hølen er i vekst, og med det følger nye utfordringer for trafikkflyt og infrastruktur. Med etablering av ny, større barnehage i 2012, ny skole og nye boligfelt under bygging, gjenåpning av

Ny gangvei mellom Hølen og Kjenn

Gangvei og turvei/skiløype på jernbanelinja mellom Hølen og Kjenn –  et samarbeid mellom Kjenn vel, HIK og Hølen og Såner vel Vestby kommune og Jernbaneverket har gitt tillatelse til at det kan

Hva skjer i Hølen etter sommerferien?

Ikke så reint lite, viser det seg! Særlig ser det ut til å være et godt tilbud for barn fremover i august og september. Det er faktisk så mye bra som skjer

Byggingen av Hølen skole er utlyst til anbud

Byggingen av Hølen skole er lagt ut til anbudsinnbydelse, og berørte parter har mottatt nabovarsler om bygging. Fristen for innlevering av anbud er satt til 29. august. Byggekomiteen jobber fortsatt mot at

Et lite opphold i arbeidet i Skøienparken

Det blir et lite opphold i arbeidet i Skøienparken i påvente av en manglende stein til amfiet. Arbeidet ventes å gjenopptas om ca en uke. Dette skal ikke få konsekvenser for ferdigstillelsesfristen

Arbeidet i Skøienparken er i gang!

Endelig er arbeidet med å gjøre ferdig Skøienparken godt i gang! Parken vil være ferdigstilt i god tid før åpningsfesten den 23. august. Akkurat nå er dreneringen i området ferdig og amfiet