Category Archives: Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen 6. februar 2019

Styret i Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) inviterer til årsmøte onsdag 6. februar 2019 klokka 19.30 på HIK-huset. I 2018 har styret i FBH hatt som sin hovedoppgave

Årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Velkommen til årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen. Møtet avholdes på HIK-huset mandag 09.04 kl 2000. Det er foreslått vesentlige vedtektsendringer. Foreningen foreslår to modeller for framtidig drift.

Årsmøte – Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Hei Velkommen til årsmøte torsdag 10.03 kl 2000 HIK-huset innkalling årsmøte 2016  

Vil du vite hva som skjedde på infomøtet?

Elverhøy ble torsdag kveld inntatt av engasjerte hørninger og såninger som ville høre om skole, trafikk, kommunale planer og 17. maifeiring, på Hølen og Såner vels årlige informasjonsmøte. Aldersspennet hos tilhørerne strakte

Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Da Hølen fikk ny barnehage ble den gamle barnehagen lagt ned og eiendom og eiendeler solgt. Foreningen Hølen barnehage har blitt omdannet til en ny forening med nytt navn og med nye

Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Da gamle Hølen barnehage stengte i 2012 ble det opprettet et avviklingsstyre som skulle sørge for å selge huset og tomten til barnehagen, og å fordele de midlene man satt igjen med

OPPDATERT SAKSLISTE – Årsmøte – Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Foreningen for barn og unges vel i Hølen ønsker velkommen til årsmøte. Vi er tidligere Hølen barnehage og også omtalt som avviklingsstyret eller barnehagestyret. Foreningen er omdannet med nye vedtekter og: “Alle

Idekonkurranse

KJÆRE BARN OG UNGE I HØLEN Da Hølen nå har fått en ny flott barnehage – Hølen FUS Barnehage, er det besluttet å avvikle den gamle barnehagen. Den gamle barnehagen var foreldredrevet