Category Archives: Skolesaker

Trygg og sunn skolevei

Skulevegen skal vera trygg for både gåande og syklande. Den største fara mot dette er oss voksne. Foreldra. Hølen og Såner Vel (HSV) har i lang tid jobba for å betra trafikksituasjonen

Nå skal det komme trafikksikring på fv 151!

Glade nyheter fra vegvesenet som svar på vår henvendelse (trafikksikkerheten-pa-valerveien-og-hobolveien): “Vi har forståelse for at de to aktuelle strekningene kan oppfattes som utfordrende for gående og syklende, men som nevnt tidligere så

Vil du vite hva som skjedde på infomøtet?

Elverhøy ble torsdag kveld inntatt av engasjerte hørninger og såninger som ville høre om skole, trafikk, kommunale planer og 17. maifeiring, på Hølen og Såner vels årlige informasjonsmøte. Aldersspennet hos tilhørerne strakte

Hva skjer i Hølen og Såner?

Etter et vellykket informasjonsmøte på Elverhøy i fjor vår, ønsker Hølen og Såner vel igjen å invitere til et informasjonsmøte i forkant av vårt årsmøte for å dele den nyeste kjennskapen til

Skolesaken i avisene

Her ligger det et utvalg av dekningen tilgjengelig på nett: Fra byggeplass til ny barneskole 21.04.2015 Blir ikke ferdige til skolestarten 05.03.2015 Skolestarten utsatt i Hølen 05.03.2015 Han blir rektor ved Hølen

Skolevalg

Kommunestyret har vedtatt at 7. klasse skal fortsette det siste året i Son når skolen åpner. Velet finner det imidlertid beklagelig at de også vedtok en ordning hvor 5.- og 6.-klassinger skal

Byggingen av Hølen skole er utlyst til anbud

Byggingen av Hølen skole er lagt ut til anbudsinnbydelse, og berørte parter har mottatt nabovarsler om bygging. Fristen for innlevering av anbud er satt til 29. august. Byggekomiteen jobber fortsatt mot at

Nå er den langvarige politiske prosessen om Hølen skole over

Her ligger lenker til artikler om skolesaken på nett. Referansegruppa for ny skole ønsker nå å se framover og jobbe for at ny skole skal bli bygget -og opprustet så fort det

Formannskapsmøte 20.08.2012

Vi oppfordrer alle som er interessert til å komme på møtet. Formannskapet har som første sak på listen Hølen skole – valg av løsning. Saksliste Saksfremlegg: Hølen skole – valg av løsning

SOK-møte mandag 25. juni om Hølen Skole

Hølen Skole kom opp som hovedpunkt i ekstraordinært møte i Skole, oppvekst og kultur (SOK) mandag 25. juni: se omtale i Moss avis. Det ble der vedtatt oppussing + nybygg av Hølen