Dugnad lørdag 15. oktober kl 12-15 på jernbanetraséen

Velet ønsker velkommen til den første dugnaden for å forbedre forbindelsen mellom brødrefolkene i Hølen og Kjenn. Lørdag 15. oktober klokka 12-15 begynner vi å rydde vegetasjon på og ved jernbanetraséen fra Nordre Kardervei (i enden av Bruerveien) og nordover mot Kjenn.
Det trengs glade mennesker med ryddesager, greinsakser, sag, kantklippere og alt annet som kan gjøre vei i vellinga. Støttemannskap med solide arbeidshansker og trillebår behøves også.
Velet sørger for pizza og drikke til arbeidsfolket!