FAU Son skole (inkludert Hølen skolekrets) er svært fornøyd med arkitekttegningene og utenomhusplanen for nye Hølen skole

 Til byggekomiteen for nye Hølen skole

FAU ved Son skole har blitt forelagt de nyeste arkitekttegningene og utenomhusplanen for Hølen skole (datert 6.12.2011), av FAU sin representant i referansegruppa. Det er FAU sin oppfatning at arkitektens forslag dekker behovene til en ny skole for Hølen, både som skole og som sosial arena i Hølen. Det er stor enighet om at det skisserte forslaget dekker Hølens fremtidige behov. Tegningene favner skole, kultur og fysisk aktivitet på en svært god måte. Det ser ut til at bygget inneholder det nødvendige areal til undervisning, både i form av baserom, grupperom og spesialrom. Arkitekten har løst plasseringen av bygget på tomta på en tilfredsstillende måte, både i forhold til uteareal for skolen, parkering og plassering i forhold til gamlebygget uten at arealet på grusbanen er blitt brukt i vesentlig grad.

Mvh
FAU sine representanter i referansegruppa for Hølen skole