Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Da Hølen fikk ny barnehage ble den gamle barnehagen lagt ned og eiendom og eiendeler solgt. Foreningen Hølen barnehage har blitt omdannet til en ny forening med nytt navn og med nye vedtekter.

Det har vært arrangert en idékonkurranse og en del penger er blitt delt ut (blant annet: Parken, Bifrost og tennisbanen).
Prosessen med avvikling og endring av foreningen etc. har tatt mye tid, men vi er nå klare for nye søknader.

Vi planlegger å avholde 4 styremøter i året og vil da behandle innkomne søknader!
Her er våre vedtekter!

Kontakt oss på: barn.holen(at)gmail.com