Foreningen for barn og unges vel i Hølen er vedtatt nedlagt

Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) har vore i dialog med Hølen og Såner vel gjennom heile 2018 om framtida til FBH.

På årsmøtet i FBH vart det stemt over forslag frå styret om nedlegging av foreningen og overføring av midlane til Hølen og Såner vel. Forslaget vart vedteke!

Hølen og Såner vel sitt årsmøte 14. februar 2019 skal handsama vedtektsendringar kor forvaltninga av midlane, etter same formål som FBH, er eit av dei store endringspunkta. Dersom vedtaket om vedtektsendringar i HSV går gjennom, startar prosessen med å oppløysa FBH.

Protokollen frå årsmøtet 6. februar 2019 kan lesast her