Foreningen for barn og unges vel i Hølen

Da gamle Hølen barnehage stengte i 2012 ble det opprettet et avviklingsstyre som skulle sørge for å selge huset og tomten til barnehagen, og å fordele de midlene man satt igjen med i etterkant. Det ble utlyst en konkurranse der man kunne komme med forslag og evt. søke om penger til formål som kommer barn og unge til gode.

Til nå er det blitt delt ut penger til Vellets oppussing av torget, midler til Bifrost, nytt dekke til tennisbanen samt at Hølen FUS barnehage er blitt lovet midler til grillhytte.

Vi ble tidlig enige om at det ikke var hensiktsmessig å tildele alle pengene med en gang. Vi bestemte oss for å forlenge driften av foreningen (barnehagen), men med nytt formål og navn; Foreningen for barn og unges vel i Hølen.  Vi har fortsatt penger igjen, og oppfordrer derfor befolkningen i Hølen til å komme med forslag til hvordan disse best kan brukes.

Vi vil avholde fire møter i året der vi blant annet vil behandle søknader som kommer inn. Årsrapport og oppdatert informasjon legges ut på saanabudstikke.no.
Om noen vil ta kontakt med oss, evt. sende en søknad, kan dette gjøres på mail til: barn.holen@gmail.com

Styret:
Trude Marie Solheim (leder)
Marius Hultin (nestleder)
Lars Wilhelm Torgersen
Camilla Goffeng
Linda Kopp-Skretting