Formannskapsmøte 20.08.2012

Vi oppfordrer alle som er interessert til å komme på møtet. Formannskapet har som første sak på listen Hølen skole – valg av løsning.

Saksliste

Saksfremlegg: Hølen skole – valg av løsning