Har du en pøbel i hagen?

Naturmangfoldet i Hølen og Såner trues flere steder av av svartelistede planter som utkonkurrerer de naturlige artene!  Svartelista fra 2012 inneholder mange kjenninger, og endel av disse vil også fortsatt kunne finnes på hagesentre – svartelisting har nemlig ikke medført innførselsforbud. Fra 1. januar 2016 vil imidlertid flere av de svartelistede plantene bli forbudt å selge, og også forbudt å plante. Vanlige pøbler som har rømt fra hager i Hølen og Såner er for eksempel kanadagullris, kjempespringfrø, lupin, rynkerose og fredløs. Langs elva i Såner er det også kjempebjørnekjeks. Brunskogsnegl er en annen uønsket hagepøbel. Hauger, kaldkompost og deponier av hageavfall er både ideelle ynglesteder for brunskogsnegler og kan bidre til å spre fremmede arter ut i naturen. Fylkeskommunen har laget en informasjonsbrosjyre: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Naturmangfold/Hager%C3%B8mlinger_IndreOslofjord_brosjyre.pdf. Mer informasjon om naturmangfoldloven og brunsngler finnes under!

Noe gjøres nå i år! Vestby kommune har nå tatt kontakt med grunneiere langs elva i Hølen og Såner. Sammen med Naturvernforbundet og skal de rydde langs elva for kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø. Ser du dem gå og luke langs elva, er det bare å stoppe op og snakke med dem for å få informasjon – og en hjelpende hand eller spade er nok sikkert ikke uønsket.

Velet håper at mange innbyggere vil være med på å støtte opp om vern av naturmangfoldet og bidra med det de kan! Vi ber alle i nærområdet om å:

 • unngå å kjøpe eller bytte og plante svartelistede arter i hagen
 • passe på dersom du alt har pøbelplanter i hagen i hagen; sørg for at de ikke stikker av!
 • luke rømlinger nær hagen din; i grøftekanter, ut mot skogkanten og særlig langs elv
 • levere hageavfall til avfallsmottaket på Randemfaret 7 i Vestby eller Solgården avfallsplass i Moss – dette er gratis!
 • ta vare på brunskogsneglens naturlige fiender – frosk og padde
 • gjør ellers det du orker mot brunskogsnegl – den har bevegelsesradius omtrent på størrelse med et nabolag og er et fellesproblem der den er

Fra 1. januar 2016 vil artene under bli forbudt å plante. Dette er nå hjemlet i naturmangfoldslovenhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-bremser-spredningen-av-fremmede-arter-som-truer-norsk-natur/id2423998/.

 • rynkerose
 • kjempebjørnekjeks
 • tromsøpalme
 • hagelupin, sandlupin og jærlupin
 • kjempespringfrø
 • gullregn og alpegullregn
 • parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne
 • grønnpil og skjørpil
 • berlinerpoppel og balsampoppel
 • kanadagullris og kjempegullris (høstris)
 • dielsmispel, sprikemispel og blomstermispel
 • alaskakornell
 • høstberberis
 • prydstorklokke
 • sølvarve og filtarve
 • gravbergknapp og sibirbergknapp, med visse unntak

Kommunens tips mot brunskogsnegler:

 • Salt anbefales ikke – det er ikke bra for hagen, og det er like effektivt å hakke sneglene i to.
 • I en hage må du gjøre det samme som ved luking av ugress. Vær aktiv med å fjern sneglene, og skjulesteder.
 • Det er ikke lurt å ha egne hageavfallsdeponi i velforeninger og lignende – lever hageavfall til Movar – det er gratis for privatpersoner.
 • Kaldkompost er ynglested for snegler. Varmkompost derimot er bra – dette er den eneste sikre måten å behandle hageavfall, men varmkompostering krever mye oppfølging.
 • Nemaslug er ikke et effektivt middel. Før bruk er man avhengig av flere dager med fuktighet. De største sneglene (over 1 cm) tåler nematodene og dør sjelden av smitte. De minste sneglene er derimot ganske sårbare. Tiltak må settes inn om våren eller høsten. I tillegg er Nemaslug et dyrt middel.
 • Man kan lage feller for sneglene (med øl og oppklipte snegler)
 • Avskrekkende midler: kaffegrut, tang, sagmugg, hønsegjødsel, aske og kalk. Må fornyes og vedlikeholdes.

Se også her: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/103832/Brunskogsneglfjerning_vBf.pdf