HIK-huset

Hølen Idrettsklubb har et flott klubbhus på Branstad. Klubbhuset leies ut til små og store formål. Det har toaletter, kjøkken og forsamlingslokale. Her feires alt fra barnedåp og bryllup til at det avholdes møter eller arrangers juleverksted for barn i Hølen.

Kontaktinformasjon til utleieansvarlig i HIK-huset:
Telefon: 982 48 654
Epost: holen.idrettsklubb@icloud.com

HIK-huset har plass til 30-40 personer

Laster kalender...
-
Tilgjengelig
27
-
Reservert
27
-
Avventer behandling

LEIEKONTRAKT

HIK`s klubbhus

Dato for utleie:___________________________________

Leietaker: __________________________________________

Mail: ______________________________________________

A) Kontrakten gjelder klubbhuset. Den gjelder ikke for noe av utearealet når ikke annet er avtalt på forhånd. Det gjøres oppmerksom på at annen aktivitet på gressmatta og/eller grusbanen går som planlagt uavhengig av utleie på klubbhuset.

B) Avtalen er mellom Hølen Idrettsklubb (utleier) og den person som har sitt navn på avtalen (leietaker). Leietaker står ansvarlig for at ordensreglene følges, se nedenfor. Eventuelle skader som oppstår på anlegget, erstattes av leietaker. Leietaker oppholder seg på Klubbhuset utleiedato. Fremleie eller utlån av lokalet til tredje person er ikke tillatt.

C) Leien skal betales direkte til idrettslagets kontonr. 1080 26 96790. Merk innbetalingen med leiedato og leietakers navn. Leien betales forskuddsvis.

1. Barnebursdag (til og med fylte 13 år) kr 600,-*
2. Møte kveldstid (mandag – torsdag) kr 700,-
3. Helgeleie
4.a) Fredag til søndag kr 2700,-
4.b) Lørdag til søndag kr 1700,-

*Barnebursdag i helg kan tidligst bookes 4 uker før dato.

D) I leien inngår lokaler som nevnt i punkt 1. Leietaker har selv ansvar for vask og renhold før de forlater klubbhuset. Det som måtte bli av søppel, må leietaker også fjerne.

E) Klubbhuset leies ikke ut til personer under 31 år.

F) Nøkkel til HIK-huset ligger i nøkkelboks ved døra på klubbhuset. Koden blir tilsendt på SMS i forkant av leieperioden og etter at kvittering på betaling er vist. Nøkkel kan hentes ut etter kl. 15.00 på ukedager og 12.00 i helg. Send melding hvis du trenger tilgang før den tid.

G) Avtalen skal ikke undertegnes av leietaker, men om leietaker har innsigelser mot avtalen og/eller ordensreglene, må dette avklares en uke før utleiedato. Om utleier ikke blir kontaktet, anses kontrakten som godkjent av leietaker.

H) Dersom Penanqueklubben skulle ha arrangementer/treninger har de tillatelse til å benytte toalettet som ligger i gangen (den gamle dommergarderoben).

ORDENSREGLER

HIK`s klubbhus

• Møter og arrangementer, søndag til og med torsdag, skal være avsluttet senest klokken 22.00. Klubbhuset skal da være ryddet og vasket.

• Arrangementer på fredager og lørdager, dager før helligdager og helligdager, skal være avsluttet senest klokken 23.00. Klubbhuset skal da være vasket og ryddet.

• Klubbhuset ligger i nær tilknytning til et boligfelt, leietaker må ta hensyn til naboer med tanke på støy. Vinduer og dører må holdes lukket dersom det spilles musikk.

• Parkering skal foregå på parkeringsplassen. Det er (selvsagt) ikke tillatt å parkere/kjøre på plenen.

• Overnatting er ikke tillatt.

• Om ikke lokalet er i orden ved ankomst skal leietaker UMIDDELBART ta kontakt med utleier.

• Det er ikke tillatt å røyke inne i lokalene.

• Det er ikke tillatt å ha med husdyr inn i lokalene.

Etter arrangementet skal følgende gjøres:

• Stoler og bord tørkes av, og settes tilbake på plass.

• Komfyr og benk tørkes av.

• Kjøkkenutstyr og service vaskes opp og settes tilbake på rette plass.

• Oppvaskmaskin rengjøres og tømmes samt at stikkontakt tas ut og vann tilførsel slås av.

• Kaffetraktere rengjøres, kolbene vaskes og stikkontakten tas ut etter bruk.

• Gulvet vaskes med fuktig mopp/skurefille. Søl på gulv, vegger, tak etc tørkes opp.

• Alle toaletter skal vaskes. Gulv, toalett og servant

• Om røyking har foregått på utsiden av huset, skal det også ryddes her.

• Søppel (kjøkken/toaletter) skal leietaker ta med. Nye poser settes i søppelbøttene.

PS. Idrettslaget legger ned mye arbeid, og har store utgifter, på klubbhuset. Det er fint for alle at Hølen har et klubbhus som benyttes til små og store begivenheter. For at dette fortsatt skal være et tilbud er vi helt avhengig av at brukerne (leietaker) behandler lokalet med respekt.