HIK-huset

Hølen Idrettsklubb har i tillegg til pølsekiosken på Brandstad, også klubbhus. Klubbhuset leies ut til små og store formål. Det har toaletter, kjøkken og forsamlingslokale. Her feires alt fra barnedåp og bryllup til at det avholdes møter eller arrangers juleverksted for barn i Hølen.

Kontaktinformasjon til utleieansvarlig i HIK-huset:
Telefon: 981 95 782
Epost: holen.idrettsklubb(krøllalfa)icloud.com
Telefonen er betjent for samtaler tirsdager mellom klokken 19.00 og 21.00 Utover dette besvares epost og sms fortløpende.

HIK-huset har plass til 30-40 personer

Kontrakt og reglement kan lastes ned som pdf her.

LEIEKONTRAKT

HIK`s klubbhus

Dato for utleie:___________________________________

Leietaker: __________________________________________

Mail: ______________________________________________

A) Kontrakten gjelder klubbhuset. Den gjelder ikke for noe av utearealet når ikke annet er avtalt på forhånd. Det gjøres oppmerksom på at annen aktivitet på gressmatta og/eller grusbanen går som planlagt uavhengig av utleie på klubbhuset.

B) Avtalen er mellom Hølen Idrettsklubb (utleier) og den person som har sitt navn på avtalen (leietaker). Leietaker står ansvarlig for at ordensreglene følges, se nedenfor. Eventuelle skader som oppstår på anlegget, erstattes av leietaker. Leietaker oppholder seg på Klubbhuset utleiedato. Fremleie eller utlån av lokalet til tredje person er ikke tillatt.

C) Leien skal betales direkte til idrettslagets kontonr. 1080 26 96790. Merk innbetalingen med leiedato og leietakers navn. Leien betales forskuddsvis, og kvittering for betalt leie må vises før nøkkel leveres ut. Det blir ikke sendt ut giro på leien.

1. Barnebursdag (til og med fylte 13 år) kr 600,-
2. Skoleklasse (dagtid) kr 600,-
3. Møte/kurs (hel dag) kr 1200,-
4. Møte kveldstid (mandag – torsdag) kr 700,-
5. Helgeleie
5.a) Fredag til søndag kr 2700,-
5.b) Lørdag til søndag kr 1700,-

Med forbehold om prisjusteringer.

D) I leien inngår lokaler som nevnt i punkt 1. Leietaker har selv ansvar for vask og renhold før de forlater klubbhuset. Det som måtte bli av søppel, må leietaker også fjerne.

E) Klubbhuset leies ikke ut til personer under 31 år.

F) Leietaker henter, og leverer selv nøkkel hos Aina Pihlstrøm Berntsen Bruerveien 44c. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid. Tlf 98 19 57 82 Telefonen er betjent hver tirsdag mellom klokken 19.00 og klokken 21.00. Utover dette besvares sms og mail, holen.idrettsklubb@icloud.com

G) Avtalen skal ikke undertegnes av leietaker, men om leietaker har innsigelser mot avtalen og/eller ordensreglene, må dette avklares en uke før utleiedato. Om utleier ikke blir kontaktet, anses kontrakten som godkjent av leietaker.

ORDENSREGLER

HIK`s klubbhus

• Møter og arrangementer, søndag til og med torsdag, skal være avsluttet senest klokken 22.00. Klubbhuset skal da være ryddet og vasket.

• Arrangementer på fredager og lørdager, dager før helligdager og helligdager, skal være avsluttet senest klokken 23.00. Klubbhuset skal da være vasket og ryddet.

• Klubbhuset ligger i nær tilknytning til et boligfelt, leietaker må ta hensyn til naboer med tanke på støy. Vinduer og dører må holdes lukket dersom det spilles musikk.

• Parkering skal foregå på parkeringsplassen. Det er (selvsagt) ikke tillatt å parkere/kjøre på plenen.

• Overnatting er ikke tillatt. Det kan gis tillatelse til overnatting etter avtale med utleier.

• Om ikke lokalet er i orden ved ankomst skal leietaker UMIDDELBART ta kontakt med utleier.

• Det er ikke tillatt å røyke inne i lokalene.

• Det er ikke tillatt å ha med husdyr inn på klubbhuset.

Etter arrangementet skal følgende gjøres:

• Stoler og bord tørkes av, og settes tilbake på plass.

• Komfyr og benk tørkes av.

Kjøkkenutstyr og service vaskes opp og settes tilbake rette plass.

• Oppvaskmaskin rengjøres og tømmes samt at stikkontakt tas ut og vann tilførsel slås av.

• Kaffetraktere rengjøres, kolbene vaskes og stikkontakten tas ut etter bruk.

• Service kan ikke lånes med hjem.

• Gulvet vaskes med fuktig mopp/skurefille. Søl på gulv, vegger, tak etc tørkes opp.

• Alle toaletter skal vaskes. Gulv, toalett og servant

• Om røyking har foregått på utsiden av huset, skal det også ryddes her.

• Søppel (kjøkken/toaletter) skal leietaker ta med. Nye poser settes i søppelbøttene.

Nøkkelen skal leveres senest klokken 12.00 dagen etter arrangementet, om ikke annet er avtalt.

PS. Idrettslaget legger ned mye arbeid, og har store utgifter, på klubbhuset. Det er fint for alle at Hølen har et klubbhus som benyttes til små og store begivenheter. For at dette fortsatt skal være et tilbud er vi helt avhengig av at brukerne (leietaker) behandler lokalet med respekt.

Laster kalender...
- Tilgjengelig
17
- Reservert
17
- Avventer behandling