Hølen Idrettsklubb

Hølen Idrettsklubb (HIK) vart grunnlagt i 1915 og feira seg sjølv med brask og bram i 2015. HIK har i 2019 medlemmer i alle aldrersgrupper og fleire aktive grupper med trening for både born og vaksne.

Styret i HIK

Leiar: Birger Bache-Mathiesen; birger@intility.no  telefon 982 48 654 
Nestleiar: Lars Ivar Dahl
Kasserar: Lars Ivar Dahl
Styremedlem:
Kontaktperson HIK-huset: Birger Bache-Mathiesen; holen.idrettsklubb@icloud.com

HIK-huset

Hølen Idrettsklubb har klubbhus på Brandstad like ved fotballbana og Hølen Skatepark.

HIK-huset vert leigd ut til både privatpersonar og organisasjonar. 

Siste nytt frå HIK

Nyheter frå Hølen Idrettsklubb blir lagt ut på Såna Budstikke.

Nyhetsarkivet frå HIK kan lesast her  

Grupper i HIK

HIK har grupper i fleire idrettsgreiner. 

Ødemørkstua

HIK eig og driv Ødemørkstua som ligg i Mossemarka. Her er kaffi og vafler kvar sundag i skisesongen. Grillhytta og grillane er til fri bruk for alle turgåarar heile året. Ødemørkstua er utgangspunkt for turar både sommar som vinter. 

Meir informasjon og leigeprisar er å finna på facebook.