Informasjon fra avviklingsstyret

Informasjon

fra avviklingsstyret for gamle Hølen barnehage!

Hei alle små og store i Hølen!

Avviklingsstyret har siden barnehagen ble lagt ned jobbet med hvordan vi best kan fordele verdiene fra den gamle barnehagen (innbo, hus, bankinnskudd etc.).

I høst ble det arrangert en idèkonkurranse hvor alle ble oppfordret til å komme med forslag til hva pengene skulle brukes til. Det kom inn mange gode forslag og så langt har vi gjort følgende tildelinger:

– Hølen og Såner vel tildeles kr 300 000,- til oppgraderingen av Skøienparken
– Bifrost tildeles kr 100 000,- til nysirkusutstyr og kostymer
– Ca kr 100 000,- er satt av til grillhytte ved Hølen barnehage for barnehagebarna og Hølens innbyggere
– Det har kommet inn mange ønsker om skateramp og vi jobber for å få til dette også, men må finne egnet lokasjon.

Vinner av gavekort på kr 500,- (trukket av innkomne forslag):
Ester Skøien
Irina Holter
Nilam Aslam

Avviklingsstyret jobber videre for barn og unge i Hølen og kommer tilbake med mer informasjon på nyåret.

Mvh
Trude, Lars, Camilla, Claudette og Marius i avviklingsstyret