Innkalling til årsmøte for Hølen Idrettsklubb 12. feb 2019

Alle medlemmer i HIK er velkomne tirsdag 12. februar kl. 18:00 på HIK-huset.

Saker til årsmøtet kan sendes: anne_hetle@hotmail.com innen tirsdag 5. februar.

Endelig saksliste kan lastes ned her.