Ny gangvei mellom Hølen og Kjenn

Gangvei og turvei/skiløype på jernbanelinja mellom Hølen og Kjenn –  et samarbeid mellom Kjenn vel, HIK og Hølen og Såner vel

Vestby kommune og Jernbaneverket har gitt tillatelse til at det kan legges dekke på jernbanelinja mellom Hølen og Kjenn. I samarbeid skal vi prøve å få finansiert dekke ved å søke til stiftelser og andre aktuelle bidragsytere, foreløpig er det sendt søknad til Gjensidigestiftelsen. Estimert budsjett er på 1,2 millioner for strekningen på 3 kilometer, men det forutsetter en god del dugnadsinnsats!

Vi har ennå ikke fått tillatelse til å sette opp lys på strekningen, og Vestby kommune tar ikke ansvar fordrift og vedlikehold. Planen er derfor at Ødemørkskomitéen/HIK legger skiløyper der vinterstid, for det er ikke kapasitet til brøyting.

Det felles målet er at vi skal ha en trygg «hovedpulsåre» mellom Hølen og Kjenn og mellom skole, skatepark, fotballbane, barnehage og hjem i Hølen. Og så er det jo en utrolig fin turvei i seg selv!