På nye stiar – guida turar rundt Hølen

Hølen og Såner vel har dei siste åra jobba med dei fantastiske turområda i og rundt Hølen. Det har blitt rydda og merka nye stiar i Knapstadåsen og Karderåsen. Det er bygd bruer og trapper på stien frå Molvikveien til Gapahuken og rydda vidare til Gjølstadveien slik at ein kan gå ein fin rundtur. I Knapstadåsen er det skilta, rydda og merka nye stier. Arbeidet med stiane er gjort av stigruppa i velet saman med Vestby Turlag og med økonomisk støtte frå Forum for Natur og Friluftsliv.

Foto: Espen Goffeng

2. mai i Knapstadåsen

Turen går frå Hølen Torg, på stiar i Knapstadåsen, ned mot Labo i Son og tilbake på austsida av Knapstadåsen. 

Ta med drikke og noko å bita i. 

Oppmøte: Hølen Torg
Tidspunkt: Klokka 18
Parkering: Ved Hølen Skule
Lokalguide: Kristian Kolnes og Bjørn Ravnestad

23. mai i Karderåsen

Turen går frå Hølen Torg til Karderåsen og stiane der.

Ta med drikke og noko å bita i.

Oppmøte: Hølen Torg
Tidspunkt: Klokka 18
Parkering ved Hølen Skule
Lokalguide: Mikael Holmberg og Ane Rasmussen