Skøienparken ferdigstilles i sommer!

Hølen og Såner vel har fått tildelt 264 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til ferdigstillelse av Skøienparken – parken ferdigstilles dermed sommeren 2014.

Skøienparken, midt i Hølen sentrum, skal i løpet av sommeren bli en allsidig park med beplantning, lekeplass, plenområde og steinamfi. Siste fase av ferdigstillelse; montering av steinamfiet, kan nå settes i gang med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen for barn og unges vel i Hølen. Forventet oppstart er i begynnelsen av juni, med ferdigstillelse i juli. Parken åpnes med en stor parkfest 23. august!

Velet har i lang tid jobbet med å ferdigstille Skøienparken med et steinamfi som kan romme små og store kulturarrangementer. Amfiet vil bli utformet i granitt, slik at det kan benyttes i alle årstider. Når amfiet ikke benyttes til forestillinger kan det framstå som en skulptur i parken, som kan benyttes til sitting, klatring og andre aktiviteter. Slik håper velet at hele befolkningen i Hølen kan ha glede av det.

Siden parken i 2004 ble regulert til parkområde har Hølen og Såner vel jobbet med en helhetlig plan for Skøienparken. Styret har laget en plantegning for parken som blir realisert gjennom tre faser. Først fase var etablering av en lekeplass for små barn innerst i parken. Dette delprosjektet mottok midler fra Gjensidigestiftelsen i desember 2011. Andre og tredje fase består av anleggelse og montering av et steinamfi i parken.

Til prosjektet Skøienparken har Hølen og Såner vel mottatt følgende tilskudd:

Gjensidigestiftelsen: kr 335 000
Sparebank1 Son-Vestby: kr 100 000
Foreningen for barn og unges vel i Hølen: kr 300 000
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: kr 100 000
Sparebankstiftelsen DNB: kr 264 000

På budsjettet for å dekke inn anbudet på ferdigstillelse, gjenstår det nå ca kr 150 000 før prosjektet er ferdigfinansiert. Dette dekkes delvis av velet, og søkes delvis dekket av Foreningen for barn og unges vel i Hølen, i henhold til deres årsmøtevedtak.

Anbudstegning Skøienparken