Skøienparken skal opparbeides!

Vellet fikk en hyggelig julegave fra Gjensidigestiftelsen på 335 000 kr til forskjønnelse av Skøienparken.

Torget er Hølens viktigste møteplass. Ved torget ligger Skøienparken, Skøiens Eft., her stopper bussen som på dagtid bringer pendlere og skolebarn til og fra Hølen, og her stopper hølningene opp for å ta en prat med naboer og kjente.

Hølen og Såner vel eier Skøienparken, en tomt vellet arvet etter Erik Skøien, som drev dagligvarebutikken frem til 1985. Vellet har lenge sett at det er et etterlengtet behov i Hølen for å utvikle Skøienparken som en møteplass hele befolkningen kan ha glede av. Flere lag og foreninger har sine arrangementer knyttet til torget/Skøienparken, som HIK-dagen, torgfest, lanternekveld, julegateåpning, Hellige tre kongers fest og det har også vært torgdager der.

Skøienparken består i dag kun av et plenområde med trær, busker og hekk, dessverre er det få som bruker området aktivt utenom arrangementene. Vellet ønsker at flere skal bruke parken til daglig, slik at dette kan bli et attraktivt møtested for alle aldersgrupper. Vellet tror at hvis det anlegges en lekeplass med lekeapparater og sittemuligheter vil barn og voksne oftere sette seg ned og ta i bruk parken på en ny måte.

Styret gleder seg allerede til våren!