SOK-møte mandag 25. juni om Hølen Skole

Hølen Skole kom opp som hovedpunkt i ekstraordinært møte i Skole, oppvekst og kultur (SOK) mandag 25. juni: se omtale i Moss avis. Det ble der vedtatt oppussing + nybygg av Hølen Skole. To av de eksisterende bygningene vil bli pusset opp til “tilfredsstillende standard” og et nybygg på 500 kvadratmeter skal settes opp for å huse personale og 5.-7. klasse. Rammen for prosjektet er satt til 30 millioner kroner. I tillegg settes det av 2 millioner til ekstra vedlikehold av det eldste skolebygget. Se: Vestby avis og Moss avis.