Status Hølen Idrettsklubb

Godt nytt år alle sammen.

Vi har lagt bak oss et spesielt år. Ting er langt fra over, men vi håper på ein normalisering i ukene/månedene som kommer.

Hølen Idrettsklubb har måttet begrense sine aktiviteter. Turn ble avlyst, All-idrett holdt på i deler av sesongen, mens tennis var tilgjengelig store delar av sesongen (april-september). Vi gleder oss til å starte opp igjen så fort myndighetene gir oss mulighet til det.

I mellomtiden er det flott å se at man gjør mye for å tilrettelegge for aktiviteter når det organiserte er stengt ned. Skøyteisen på skolen og petanquebanen er et godt eksempel på det. Viktig med dugnadsinnsats! 

Apropos dugnadsinnsats. Hølen Idrettsklubb har de siste årene slitt med å fornye styret. I 2020 har styret bestått av 5 personer. Flere av disse er på overtid og har signalisert at de gir seg på årsmøtet i mars. Skal vi klare å holde idrettsklubben i gang er vi avhengige av at nye kommer inn. Konkret trenger vi representant All-idrett, Klubbhusansvarlig og kasserer. Nye medlemmer i Ødemørkkomiteen er også å håpe på.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker å bidra.

Med venlig hilsen

Birger Bache-Mathiesen
Fungerende leder i Hølen Idrettsklubb
birger@intility.no; 982 48 654