Støtte fra FAU Son og FAU Brevik

 FAU Son og FAU Brevik støtter oss i kampen for Hølen skole i dette åpne brev som i dag har gått til posisjonen i Vestby Kommune:

Skolene i Vestby sør er budsjettets tapere!

FAU Son skole (inkludert skolekretsen til Hølen) og FAU Brevik skole er dypt skuffet over at skole, barn og unge i Vestby sør brukes som sald…eringspost i Vestby kommunes budsjettet for 2012, som ble vedtatt av H, Frp, V og Krf, mandag 5. desember. Vi skjønner ikke at politikerne kan nedprioritere skole, barn og unge på den måten de gjør. Styringsflertallet velger å kutte 50 millioner til utbygging av Brevik skole, fryse utbyggingen av Hølen skole i 2 år og å kutte fire årsverk i grunnskolen i sitt budsjett. At kapasiteten ved Grevlingen ungdomsskole snart er sprengt og må bygges ut, nevnes ikke i det hele tatt. I tillegg legges det opp til at kretsgrensene mellom Son og Brevik skole justeres, uten at dette har blitt drøftet i nødvendige organer som skolenes FAUer. Disse kuttene rammer skolen, oppvekstmiljøene og barn og unge i Vestby syd hardt. Vestby har en befolkningsvekst som ligger langt høyere enn landsgjennomsnittet, og det er ventet svært høy befolkningsvekst også de neste 15 årene. Brevik, Son og Hølen vil få sin andel av denne tilveksten. Det er derfor uforståelig at kommunens styrende politikere velger å prioritere bort bygging av nye skolebygg, gjennom å skrinlegge byggetrinn åtte på Brevik og å skyve byggingen av nye Hølen skole ut i mørket. Dette er ikke et budsjett for framtiden. Dette er ikke et budsjett som gir gode oppvekstvilkår for våre barn. Hvordan Vestby Høyre, Vestby Frp, Vestby Venstre og Vestby Krf kan påstå at de oppfyller sine valgløfter for skole, barn og unge med prioriteringene i dette budsjettet er for oss uforståelig. Vi skulle ønske vi hadde fått mulighet til å bli hørt før budsjettet ble vedtatt. Det fikk vi ikke! Vi håper våre meninger blir hørt nå!

Elisabeth Braaten, Leder FAU Son (inkludert Hølen skolekrets)
Tommy Grimstad, Leder FAU Brevik