Svar fra HIK på antydninger gjort i kommunestyremøtet 05.12.11

HIK er ikke til hinder for ny skole i Hølen

Som representanter fra HIK i referansegruppa føles det rart når det på mandagens kommunestyremøte gjentatte ganger hevdes at grusbanen bak skolen er til hinder for bygging av ny skole. Vi i Hølen Idrettsklubb har gjentatte ganger gitt uttrykk for at det ikke er tilfelle og at deler av grusbanen kan brukes til ny skole hvis nødvendig. De siste arkitekttegninger som foreligger vil ikke utløse noe behov for ny fotballbane på Branstad. Som mange har påpekt de siste dagene er skole et avgjørende fundament for Hølens framtid. Uten den vil også HIK miste sin viktigste rekrutteringskanal. Vårt budskap er derfor at byggekomiteen og posisjonen kan være trygge på at HIK ikke vil stå i veien hvis skolen trenger mer plass!

På vegne av HIK

Birger Bache-Mathiesen og Pål Haglerød