TV-aksjonen 2014

Søndag 19. oktober er det tid for årets viktigste søndagstur! Bli bøssebærer i Hølen og Såner, og ta del i årets TV-aksjon «Vann forandrer alt»: http://blimed.no/RegisterBB.aspx