30 km/t i hele Hølen

Vi utfordrer Vestby kommune på å gi oss en helhetlig trafikksikring i tettstedet og de utfordrer oss til å se på oss selv. Og det er nok ikke Oslofolk som tar en omvei for å grisekjøre i Hølen, det er stort sett lokale krefter. Ta det pent!
Foto L-P Lorentzen

Tiltaksplan_trafikk_HSV_2016