Sykkelstier

Da er ferien over for de fleste, og vellets leder Gro Fyhri følger i dag opp et initiativ fra en leser i Moss Avis om å legge til rette for sykling på anleggsveiene langs togtraseer og motorveier i området. Det er et initiativ i Hølen og Såner vels ånd, og vi bifaller selvfølgelig dette. Vellet har allerede engasjert seg i arbeidet med å få etablert gang- og sykkelvei over den gamle jernbanebrua i Hølen, og vi har vært tett involvert i arbeidet med asfaltgrus sydover fra Hølen til Sonsveien stasjon langs den gamle jernbanetraseen. Strekningen nordover er også planlagt dekket med asfaltgrus. Artikkelen ligger her: Sykling på anleggsveier = suksess