Åpent brev fra Hølen Barnehage

Hølen barnehage rammes også av skoleutsettelse

… En splitter ny treavdelings barnehage og nybygde Hølen skole skulle bli et dream team for pedagogisk virksomhet i Hølen. Med geografisk nærhet og tett samarbeid, skulle barn, foreldre og ansatte oppleve kontinuitet, trygghet, ressursdeling og faglig utveksling. Barnehagen er nå bekymret for om dette noensinne blir en realitet, etter at Vestby Høyre, FrP, Venstre og KrF valgte å utsette skolebyggingen.

Hølen barnehage har, med sin sprengte kapasitet og sine nedslitte lokaler, lenge hatt behov for utvidelse og restaurering. Etter en lang og krevende prosess står endelig en ny barnehage klar i februar 2012 med plass til nærmere 60 barn. Søkere har strømmet til for å få barnehageplass i nærmiljøet. Plassene er allerede fylt opp, og enda flere står på venteliste. Barnehagen blir flyttet nærmere skoletomta, og kun en liten skogteig vil skille dem. Her ligger alt til rette for samarbeid, felles opplevelser og deling av ressurser. Skolen og barnehagen har hatt tradisjon for bl.a. å dele tilgang til gymsal, lavvo, kulturopplevelser og å invitere hverandre på besøk. Dette har vært berikende for begge parter. Tett samarbeid mellom barnehage og skole er viktig og verdifullt for barna. Pedagogene i barnehagen og på skolen kan utfylle hverandre for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Erfaringsutveksling vil også bidra til å styrke det faglige pedagogiske arbeidet, samt øke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.

Politikerne i Vestby var viktige støttespillere for å få barnehagen på plass i Hølen, og plan- og miljøutvalget var enstemmige i sitt ja til ny barnehage. Den kommende skolen var sågar et argument for å bygge en ny, større barnehage. Nå er barnehagen straks klar til innflytting, ansatte er rekruttert, barn har blitt tildelt plass – alt dette under forutsetningen av at en ny barneskole skulle stå klar et steinkast unna om snaue to år. At Hølen skole nå stoppes, får konsekvenser langt utover de som bruker skolen til daglig. Vi i Hølen barnehage er veldig bekymret og skuffet over vedtaket, og frykter at dette vil gå utover det helhetlige pedagogiske tilbudet for barn i Hølen.

Vi håper at posisjonen i Vestby kommune vil revurdere beslutningsgrunnlaget og omgjøre vedtaket.

Styret og personalet i Hølen barnehage
v/ styreleder Hilde Hultin og daglig leder Christina Kreutz