Åpent brev til partiene i Vestby kommunestyre

Refereransegruppa for nye Hølen Skole har i dag sendt ut et åpent brev til gruppelederne for de politiske partiene i Vestby Kommune. I brevet konkretiseres behovet for en snarlig, og klar, løsning på situasjonen. Brevet siteres i sin helhet under.

Hølen 15. juni.2012

Åpent brev til partiene i Vestby kommunestyre, ved gruppelederne

Nå er det på tide å vise politisk handlekraft!

Innbyggerne i Hølen er glade for at alle partier har gjentatt at de ønsker at det skal være en fullverdig 1. – 7. skole i Hølen. Men dette må følges opp med handling, ikke flere utsettelser. Hølen har levd i uvisshet lenge nok og møtet i finanskomiteen på onsdag bidro hverken til å redusere uvissheten eller til å styrke tilliten til at Hølen vil få tilbake skolen sin i nærmeste framtid.

I etterkant av møtet i finanskomiteen har vi vært i dialog med flere representanter, fra både posisjonen og opposisjonen, og vi forstår det slik at det nå er større vilje til å få prosjektet på rett kjøl igjen. Vi ber dere derfor om å følge opp kommunestyrets vedtak fra 5. desember 2012:

Prosjekt “nybygging Hølen skole” fryses i to år. Administrasjonen ser på mulighet for oppussing og restaurering av eksisterende bygningsmasse som alternativ. Sak fremmes SOK til behandling innen våren 2012.

Vis ansvarlighet ved å innkalle til et ekstraordinært SOK-møte innen 23.6., slik at SOK kan ta stilling til rehabilitering av Hølen skole som alternativ til at prosjektet fortsatt fryses. Midler som er avsatt til bygging av ny skole i Hølen kan omdisponeres til rehabilitering av eksisterende skolebygg, og en eventuell rehabilitering kan komme raskt i gang.

Dette kan dere avgjøre i kommunestyremøtet førstkommende mandag.

De viktigste kriteriene for å beholde tilliten til partiene vil være:

  • Rask avgjørelse, planlegging og – Hølen tåler ikke mer uvisshet og ventetid.
  • Det må planlegges for en 1-7 skole, dette kan innebære en kombinasjon av oppussing og nytt bygg.
  • Prosjektet bør dimensjoneres (og plasseres) for en framtidig utvidelse – når skolen er på plass vil Hølen raskt vokse seg større!

 

Mvh

Gro Fyhri

På vegne av referansegruppa for ny skole i Hølen