Årsberetning for 2018, Hølen og Såner vel

Hølen og Såner vel hadde årsmøtet 14. februar 2019 på Hølen Kafe med 15 stemmeberettiga tilstades. Årsberetningane til både Hølen og Såner vel og Stiftelsen Elverhøy vart lagt fram og tatt til etterretning. Det viktigaste her er at Stiftelsen Elverhøy vert lagt ned og endrar organisasjonsform til ein forening. Foreningen Villa Elverhøy tok 1. mars 2019 over drifta av Villa Elverhøy.  

Årsmøtet i Foreningen for barn og unges vel i Hølen vedtok 6. februar å leggja ned foreninga. Årsmøtet i velet vedtok 14. februar vedtektsendringar kor velet forvaltar midlar og arkiv etter Foreningen for barn og unges vel i Hølen. 

Årsberetning for 2018


Årsmøteprotokoll 2019


Vedtekter frå 2019