Årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen 6. februar 2019

Styret i Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) inviterer til årsmøte onsdag 6. februar 2019 klokka 19.30 på HIK-huset.

I 2018 har styret i FBH hatt som sin hovedoppgave å få på plass et fremtidig fundament for disponering av foreningens midler. Det har vært en tett dialog med styret Hølen og Såner vel (velet) i løpet av året. Dette har resultert i at styret i FBH fremmer forslag om å legge ned foreningen og overføre disponeringen av midlene til velet.

 Innkalling til Årsmøte for Foreningen for barn og unges vel i Hølen 

 HIK-huset  Onsdag 6.2.2019, kl. 19:30 

Alle som har hatt barn i eller gått i foreningen (barnehagen) siden oppstarten, har møte- og stemmerett ved årsmøte. Maksimalt en stemme per familie og man må fortsatt ha postadresse i Hølen skolekrets. 
 
Saksliste: 
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen. 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Godkjennelse av regnskap 
5. Forslag fra styret om nedleggelse av foreningen (se eget forslag til vedtak fra styret) 
6. Eventuell orientering om budsjett. 
7. Eventuelle andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 

Ytterligere informasjon om årsmøtet blir lagt ut på saanabudstikke.no. Eller kontakt Styreleder Ole Thomas Evensen på 958 777 97 eller epost: oletbe@gmail.com 

Vedlegg:
Innkalling til årsmøtet
Årsberetning for 2018
Forslag fra styret om å legge ned foreningen