Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i HIK, 15. september kl 20.00 på klubbhuset

Sak til behandling: Det er interesse for å starte fotballag for de yngre barna. Da HIK ikke lenger er medlem av Norges Fotballforbund ber Styret derfor generalforsamlingen om tillatelse til å søke om nytt medlemskap i Norges Fotballforbund.
 
Vennligst meld i fra innen 10. september då. hvis det ønskes lengre innkallingsfrist enn 7 dager (normalt kreves 14 dager).

Med vennlig hilsen

Birger Bache-Mathiesen
Leder i Hølen Idrettsklubb
birger@intility.no; 982 48 654