Årsmøte i Hølen Idrettsklubb 4. mars 2020

Innkalling til årsmøte i Hølen Idrettsklubb – HIK-huset Branstad onsdag 4. mars kl. 20.00

Saksliste

1. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av personer til å signere protokollen
  • Registrering av oppmøte
  • Godkjenning av saksliste og innkalling

2. Årsberetning for 2019

3. Revidert regnskap for 2019

4. Innkomne saker

5. Valg av styre, valgkomite og revisor