Årsmøte i Hølen og Såner Vel 13. mars

Det kalles inn til årsmøte i Hølen og Såner Vel onsdag 13. mars kl 19.30 på Elverhøy. Årsmøtet er Hølen og Såner Vels øverste organ og består av medlemmene i velet. Eventuelle saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende senest 6. mars.

 

Saksliste

1.Konstituering • Valg av møteleder • Valg av referent. • Valg av to til å skrive under protokollen • Registrere oppmøte • Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsberetning for 2012 • Hølen og Såner vels årsberetning • Stiftelsen Elverhøys årsberetning

3. Revidert regnskap for 2012

4. Innkomne saker

5. Valg av styre, valgkomité og revisor Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet

 

Mvh styret