Årsmøte i Hølen og Såner Vel

Årsmøtet i Hølen og Såner Vel er på Elverhøy torsdag 9. februar kl 19.30.

SAKSLISTE

1.Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent.
  • Valg av to til å skrive under protokollen
  • Registrere oppmøte
  • Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsberetning for 2011

  • Hølen og Såner vels årsberetning
  • Stiftelsen Elverhøys årsberetning

3. Revidert regnskap for 2011

 4. Innkomne saker

 5. Valg av styre, valgkomité og revisor

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet