Desemberprogram for Hølen kunst- og bokcafé

Det er mye hyggelig som skjer på caféen i desember, bl.a. juleverksted, julemusikkquiz og feiring av at sola snur. Se mer på hjemmesiden til caféen: http://www.holenkunstogbokcafe.com/