Ekstraordinært Årsmøte

10. november 2022 klokka 19 på Hølen Kafe avheld Hølen og Såner vel ekstraordinært årsmøte.

I henhold til §11 i vedtektene kalla styret i Hølen og Såner vel inn til ekstraordinært årsmøte. Innkallinga vart sendt ut via Facebook den 29. september 2022, godt innafor frista på 2 veker.

Saksliste

  1. Konstituering
  2. Val av styreleiar. Valkomiteen legg fram si innstilling