En parkfest Hølen verdig!

Lørdag 23. august ble Skøienparken åpnet med brask og bram. Høstsolen viste seg fram, og store og små hørninger fylte opp parken for å feire. Hølen og Såner vel takker alle som på ulike vis bidro til en storslagen feiring!

De kulturelle innslagene var varierte og litt for enhver smak. Hølenkoret sang utdrag fra sitt flotte James Bond-repertoar, Bifrost Hølen Regnbueteater viste fram en forestilling med noen av sine sommerkurselever og gitarist Arild Hammerø hadde med seg en spillende kollega og framførte en minikonsert på tampen av festen.

Flere av bidragsyterne til parken holdt taler til de fremmøtte, samtlige ble takket og snorklipping ble foretatt av tidligere velleder Gro Tandberg, samt nåværende velleder Ane Rasmussen.

Ane holdt også en tale om velets historie med Skøienparken, som gjengis her:

Velkommen til hjertet av Hølen – parken ved piazzaen vår. Parken som har ambisjoner langt utover det den burde i en landsby i Akershus. Velet har jobbet med dette lenge. Det her er ikke snakk om en sprint, eller en åttehundremeter – dette har vært maratonstafett mellom vekslende velstyrer.

På tidlig nittitall ble det samlet inn penger for å kjøpe hagen til Skøien som allerede blei brukt av alle – for å sikre området som park. Helt fra starten var det planer om blant annet en scene her. Velet fikk parken som testamentarisk gave i 1995 av Erik Skøien. Noen små arbeider ble gjort og det ble anlagt en scene med å kjøre på masser. Rundt år 2000 ble det jobba med konkrete skisser lagd av Mette Nordtvedt i velet – og tusenårseika ble planta som det aller første lille skrittet. I 2004 ble området regulert til park og planene lå der hele tiden. Når skolen ble stengt i 2009, ble det veldig viktig for velet å lage et samlende punkt i Hølen. Prosessen skjøt fart. Men for å gjøre store løft, er det ikke nok med vilje. Det trengs også penger. På bakgrunn av det gamle utkastet ble det søkt om penger – som vi fikk av Gjensidigestiftelsen i 2011 – lekeplassen ble ferdigstilt 2012 og parken påbegynt. Vi skjønte at vi kunne få til noe her.

Velet hørte seg rundt i lag og foreninger, og der var ønsket om en noe mer oppdatert scene – men da trengtes mer finansiering. Og velet hadde en tanke om at en scene kunne også være et amfi – noe som gjør mulighetene så mye større for bruk. Så ny skisse ble lagd av Gro Fyhri. Foreningen for barn og unges vel i Hølen støtta oss så vi fikk kjøpt amfiet, amfi blei innkjøpt, og det har blitt brukt som scene allerede mens det sto i kassene i vinter. Samtidig ble det hele tida jobba med å få finansiert siste trinn med ferdigstillelsen av parken.

Sparebank 1 og Sparebankstiftelsen fikk oss videre (100 000 hver). Til sist fikk vi penger fra Stiftelsen DNB og også mer bidrag fra Foreningen for barn og unges vel i Hølen og kunne sette i gang i sommer. Nå er det  — ferdig. … så godt som.

Her i Hølen bor det mange meninger. Og det er bra. Vi blir rikere av det. Parken og utformingen har det slett ikke bare vært enighet om, men nå står resultatet av den nesten 25 år lange maratonstafetten her. Og parken skal gro til og vi skal gro inn i den. Antagelig må det gjøres noen justeringer her og der underveis for at den skal passe. Litt flere syriner, kanskje. Sånn for at dere hørninger som er her skal få god varsel, kan jeg fortelle at velets neste satsningsområde er gang- og sykkelveiene, og først og fremst ønsker vi å få gang- og sykkelvei langs jernbanetraseen i nord – helst hele veien til Kjenn – det blir jo snart en skolevei! Så alle innspill og også innvendinger mottas med takk. Og penger.

Så da har jeg den glede på vegne av velet å ønske alle i Hølen velkommen tilbake til parken sin. Sjøl om kanskje det var en bensinstasjon da de eldste av dere var små her, har det lenge vært et samlingssted i Hølens sentrum – og det vil vi det skal fortsette å være. For alle. 

Så er det de som har vært bidragsytere og som har gjort dette mulig for oss. Velet er en dugnad og er avhengig av dugnadsinnsats som så mye annet her i Hølen. Og vi vil gjerne takke en som helt av seg sjøl har trådd til når velets vanningssystem har svikta, vil vi gjerne gi blomster til det som bokstavelig talt er den gode nabo: Cato.

Takk til Mette Nordtvedt og Gro Fyhri som har laget planene!

Og så et ord om dem – for de er for blyge til å snakke om seg selv; Foreningen for barn og unges vel i Hølen. Foreldredrevet barnehage eide huset den ble drevet i – mange hølenforeldre har lagt ned mange timer i verdiene som ble forvaltet der. Da det kom ny, stor barnehage, ble den gamle barnehagen solgt og foreningen har nå den store og viktige jobben å forvalte disse verdiene til beste for barn og unge i Hølen. Vi er glade og vil takke for at de bidro til oss.