Et lite opphold i arbeidet i Skøienparken

Det blir et lite opphold i arbeidet i Skøienparken i påvente av en manglende stein til amfiet. Arbeidet ventes å gjenopptas om ca en uke. Dette skal ikke få konsekvenser for ferdigstillelsesfristen 14. august.