Forslag til Æresborger for 2020

Det nærmar seg den viktigaste tida på året. Den viktigaste høgtida. Dagen då dei Heilage Tre Kongar rir inn i Hølen på sine staselege kamelar. Dagen då Æresborgarbrevet skal delast ut.

Hølen og Såner vel vil gjerne at innbyggjarane i Hølen og Såner kjem med forslag til kven Æresborgarbrevet for 2020 skal delast ut til. Æresborgarbrevet vert delt ut til nokon som har gjort ein innsats for Hølen og som det no er på tide blir hedra for den jobben som er gjort. Mottakaren av Æresborgerbrevet kan vera enkeltpersonar eller ein organisasjon. 

Send ein epost til Hølen og Såner vel med eit begrunna forslag innan 22. desember 2020.

Hellige tre konger 20_Kvadratisk