Framtiden til Hølen skole avgjøres nå!

Onsdag 13. juni skal Finanskomiteen i Vestby kommune velge framtidig løsning for Hølen skole.

ET AV FORSLAGENE ER Å LEGGE NED SKOLEN FOR GODT!

I desember ble byggingen av nye skole utsatt i to år, men nå risikerer vi altså at det ikke blir noen skole i Hølen i det hele tatt.
I saksframlegget for valg av framtidig skoleløsning i Hølen er det flere alternativer. I realiteten legges det opp til at politikerne skal velge mellom tre løsninger:
1. Legg ned skolen.
2. Bygg ny skole, til 95 millioner kroner.
3. Puss opp skolen for 10 mil. og viderefør den som 1-4. skole, som en filial under Son skole.

I og med at saken også må opp til behandling i kommunestyret vil ikke et eventuelt vedtak førstkommende onsdag være helt endelig. Endelig avgjørelse må gjøres av kommunestyret, men på mange måter er det på møtet på onsdag at avgjørelsen faller.
Igjen er det viktig at innbyggerne i Hølen møter opp og viser vårt engasjement for en skole i Hølen.

Møt opp til møtet i finanskomiteen: onsdag 13. juni, kl. 16:00 i kommunestyresalen, Vestby rådhus.

Våre folkevalgte må:
Prioriter barn og unge.
Prioritere lokalsamfunnets oppvekstmiljø. En skole i Hølen er avgjørende for et levende lokalmiljø.
Ikke la Hølenbefolkningen vente i årevis på sin nye skole.

Sakspapirene finner dere her: http://tinyurl.com/d2vhq3z