Fullt trøkk i Finanskomiteen!

Hørningene møtte sterke opp, og viste klart og tydelig at dette er en sak vi samlet brenner for. Et levende Hølen krever en levende skole.

Gårsdagens møte i Finanskomiteen ble mer dramatisk enn noen kunne tro på forhånd. Opposisjonen, som tidligere har boikottet komiteens arbeid, stilte med sine representanter. Dermed var regien endret og møtet fikk en annen, og mer diskusjonpreget karakter, enn tidligere møter i Finanskomiteen. Det var et interessant politisk spill vi som tilhørere var vitne til, og Hølen og Såner Vel dekket det hele fortløpende på sin Facebook-side: http://www.facebook.com/hoelen.saaner.vel

Høyre unnlot å gjøre en stillingstagende i møte, og dette resulterte i et impromptu møte i Høyregruppen. Et møte som senere på kvelden resulterte i følgende pressemelding  fra Høyre:

Pressemelding fra Vestby Høyre etter Finans komiteens møte 13.4.12.

Vestby Høyre hadde en god debatt mandag 11.juni etter besøk av representanter fra referansegruppa på Hølen skole.
Vi har hørt innspillene på at 1-4 skole ikke er noen god løsning, og er enige i dette. Vi har også oppfattet at det er viktig for Hølens befolkning å få et tidspunkt å forholde seg til.

Hølen har signalisert at det ønskes skole tilbake til bygda så raskt som mulig, med mulig rehabilitering av dagens bygningsmasse og mulig ny- eller påbygg, framfor å vente i lengre tid på en mulig nybygd skole.

Vestby Høyre kommer derfor til å være opptatt av å finne en løsning sammen med resten av posisjonen, og i nært samarbeid med referansegruppa på Hølen skole på å imøtekomme referansegruppas nye innspill.

Vestby Høyre ser at en 1-7 skole er den beste løsningen, og dette må vi jobbe for å få innpass til i arbeidet med handlingsprogrammet.

På tross av en anstrengt kommuneøkonomi vil Høyregruppen i Vestby anstrenge seg på det sterkeste for å komme Hølens befolkning i møte i forhold til ønske om raskest tilbakeføring av skolen i bygda.

Hvorfor ga ikke Vestby Høyre noen signaler i møtet?

Posisjonens medlemmer i Finans Komiteen var enige på forhånd om at man ikke skulle konkludere i møtet, men kun sende signaler.
Vi erkjenner i ettertid at de andre partiene sendte signaler i møtet.
Og Vestby Høyre ble derfor enige om i etterkant av møtet, at man kunne ha flagget noen signaler på en bedre måte.

Gruppeleder i Vestby Høyre, Stig Eide