Historisk vandring i Hølen med Ingvar Dahl

 

Ingvar Dahl er lokalhistoriker og gir en historisk omvisning i Hølen som er verdt å få med seg! Bildene under illustrerer noe av det han kan fortelle om:

 

 

 

Husklyngen “Mærø gård” ca. 1910: Langs Kongeveien ligger fra v. Røttergården (med poståpneri 1847-70), Murgården (med apotek 1908-20) og Grønberghuset. Bygningen i venstre bildekant rommet Hølens første skole fra 1879 til 1935.

 

 

 

 

Selviggården ble bygd i 1848  –  fotoet er fra ca. 1910. “Hølens Brændevinssamlag”, som holdt til her i 1898 – 1914, la grunnlaget for Hølens rolle som skatteparadis i mellomkrigstiden. Samlaget er omtalt i Nils Kjærs epistel “Julibrev fra Son”.

 

 

 

 

 

Østfoldbanens høye bro (viadukt) over Hølen ble bygd i 1876-78, og banen ble åpnet 2. januar 1879. Bildet viser arbeidslaget som reiste jernkonstruksjonen. I bakgrunnen skimtes Holterhuset til venstre og Lensmannsgården til høyre.