Hølen Idrettsklubb

Hølen Idrettsklubb (HIK) vart grunnlagt i 1915 og feira seg sjølv med brask og bram i 2015. HIK har i 2019 medlemmer i alle aldrersgrupper og fleire aktive grupper med trening for både born og vaksne.

Styret i HIK

Leiar: Birger Bache-Mathiesen; birger@intility.no  telefon 982 48 654 
Nestleiar: Lars Ivar Dahl
Kasserar: Lars Ivar Dahl
Styremedlem:
Kontaktperson HIK-huset: Birger Bache-Mathiesen; holen.idrettsklubb@icloud.com


Facebook


Envelope

HIK-huset

Hølen Idrettsklubb har klubbhus på Brandstad like ved fotballbana og Hølen Skatepark.

HIK-huset vert leigd ut til både privatpersonar og organisasjonar. 


Les meir

Siste nytt frå HIK

Nyheter frå Hølen Idrettsklubb blir lagt ut på Såna Budstikke.

Nyhetsarkivet frå HIK kan lesast her  

Grupper i HIK

HIK har grupper i fleire idrettsgreiner. 

Turn
Allidrett
Tennis
Gubbefotball
Turn

HIK Turn er for spretne barn mellom 3 og 4 år, sammen med foreldre. Det legges vekt på lek og moro, hvor ulike aktiviteter retter seg mot mestring, glede, selvtillit, balanse, koordinering, utholdenhet og styrke. 

Treningstider er i gymsalen på Hølen skole, mandager klokka 1715-1800. Påmelding med barnets navn + fødselsår (eller spørsmål) sendes til lenechoel@hotmail.com og betaling/registrering via Minidrett. Turnåret følger skoleåret

Allidrett

Allidretten er for born som går siste året i barnehagen til og med sjuende trinn på skulen. Allidretten har trening ulike tidspunkt i veka avhengig av alderstrinn.

Borna får her testa ut ulike idrettar  som mellom anna fotball og handball, tennis, friidrett, turn og parkour, riding, boksin svømming, og orientering. Naturen rundt Hølen blir og brukt aktivt gjennom året. 

Påmelding med barnets navn + fødselsår (eller spørsmål) sendes til Bente Rønstad og betaling/registrering via Minidrett

Treningstider
Siste år i barnehagen: Tysdag klokka 18-19 
1. til 3. klasse: Måndag klokka 18-19
4. til 7. klasse: Tysdag klokka 19-20

Allidretten på Facebook 

 

Tennis

Hølen IK Tennis har ett fantastisk fint anlegg på Elverhøy med en fullverdig grusbane og en barnebane. 

HIK Tennis ønsker at flere skal spille tennis. Vi inviterer alle barn, ungdommer og voksne som har lyst til å lære eller prøve tennis til tennisanlegget på Elverhøy. Ved større interesse blir det kurs- og introduksjonsspill. For seniorer blir det arrangert klubbmesterskap. Vi regner med sesongoppstart i slutten av april. 

Årskontingent HIK tennis er en klubb med sannsynligvis en av Norges laveste kontingenter. 600,- for voksne, 300,- for barn og 1 100,- for familiemedlemskap. Registrering i MinIdrett

Kontaktperson for tennis er Birger Bache-Mathiesen, birger@intility.no Mobil 982 48 654 

Vi legger også ut informasjon på Facebook under gruppen Hølen IK Tennis

Gubbefotball

Til trass for namnet Gubbefotball er fotballtreninga for alle uavhenig av kjønn og alder. Treninga er i gymsalen på Hølen skule

Ødemørkstua

HIK eig og driv Ødemørkstua som ligg i Mossemarka. Her er kaffi og vafler kvar sundag i skisesongen. Grillhytta og grillane er til fri bruk for alle turgåarar heile året. Ødemørkstua er utgangspunkt for turar både sommar som vinter. 

Meir informasjon og leigeprisar er å finna på facebook.