Hølen og Såner trenger deg!

Velet trenger og ønsker seg nye krefter som kan bidra i saker som er viktige for trivsel og trygghet i Hølen og Såner.

Å sitte i et velstyre er en fin måte å bli oppdatert på hva som rører seg i lokalmiljøet vårt, og bli kjent med mange av menneskene som bor her. Og ikke minst er det en mulighet til å være med å påvirke hvordan Hølen og Såner skal være i framtida!

Hølen og Såner er et område i sterk vekst. Det gir grobunn for mange spennende muligheter og utfordringer. De siste årene har vi bl.a. opplevd bygging av ny og større barnehage, gjenåpning av butikk og café, flere kulturarrangementer, åpning av ny park med lekeplass og amfi, samt etablering av skatepark. I årene som kommer vil vi oppleve åpning av en helt ny barneskole med idrettshall, utvidelse av det lokale idretts- og kulturtilbudet, bygging av mange nye boliger, og endring i infrastruktur og trafikkbilde. I tillegg arrangeres det hvert år flere sosiale og kulturelle tilstelninger i Hølen, bl.a. helligetrekongersfeiring, vårdugnad, HIKs idrettsdag, Bifrosts Barnas dag, høstfest og julegateåpning. Disse arrangementene bidrar til å samle innbyggerne i Hølen og Såner og skape en sterk lokalkultur!

Velet er involvert i mye av det som skjer; som drivkraft, som informasjonskanal, som samarbeidspartner for kommunen og andre – eller som bremsekloss, når dét trengs! Men for å kunne fortsette med dette, og drive Hølen og Såner videre inn i framtida, trenger vi flere mennesker. Vi trenger mennesker som kan bidra til å arrangere fester og tilstelninger, til å følge byggingen av Hølen skole helt i mål, til å vedlikeholde og videreutvikle parken, til å engasjere seg i trafikksikkerhet og gang- og sykkelveier, til å ivareta lokalhistorien vår, til å følge opp kommunens planer for området og å uttale seg i saker som berører Hølen og Såners befolkning. Som styremedlem kan du fordype deg i ett eller flere av disse områdene, eller du kan være med og bidra der det trengs.

Kan du sjaue, planlegge, pynte til fest, argumentere, skrive søknader, lese dokumenter, klippe gress eller kjøre med henger? Kan du noe om trafikk, skole, kultur, dugnadsarbeid, miljø, historie, kommuneplaner, politikk, logistikk eller økonomi? Den viktigste kvalifikasjonen for å være med i styret er at du har hjerte for Hølen og Såner, at du har arbeidslyst og at du vil være med å skape et levende lokalmiljø som det er godt å bo i!

Vil du engasjere deg i stedets framtid, tar du kontakt med Karianne Aune, leder i valgkomiteen, på tlf: 41 52 53 92 eller epost: karianne.aune@vestbyskolen.no.

Og snakk gjerne med noen av de nåværende styremedlemmene om du er nysgjerrig på hvordan det er å sitte i styret for Hølen og Såner vel. Oversikt over styremedlemmene finner du her.

Du er selvsagt også velkommen til å støtte velets arbeid med ditt medlemskap selv om du ikke har anledning til å bidra i styret. Prisen for familiemedlemskap er kr 300 i året. For pensjonisthusstander er prisen kr 200. Du blir automatisk medlem ved å sette inn kontingentbeløpet på velets konto: 7874 05 34350. Ved å stå som medlem i velet gir du foreningen større gjennomslagskraft i saker som berører innbyggerne. Velet er også helt avhengig av medlemsinntektene for å kunne arrangere tilstelninger som julegateåpning, helligetrekongersfeiring og høstfest. Velkommen som medlem!