Informasjon om Hølen Filmklubbs priser

Alle som skal se filmer i en filmklubb må være medlem.
Sesongmedlemmer melder seg inn og får rabatterte billetter en hel sesong.Hvis man f.eks bor langt borte kan dagsmedlemsskap være et alternativ, da er medlemsprisen inkludert den aktuelle dagen. Slik får vi lisens til å vise filmer for en forsamling. Alle, både sesongmedlemmer og dagsmedlemmer må registrere seg (enten v/innmelding eller i døra) med navn og fødselsår. Hølen Barnefilmklubb er for barn og unge mellom 0-15, Hølen Filmklubb for de over 15 år.
Medlemskap voksen vår 2014 kr. 100; barn 50;
Inngang kr. 50 – voksne; våren 2014 barn gratis om de er medlemmer.
Dagsmedlem kr. 110; barn 50;-