Innkalling til Årsmøte i Hølen og Såner vel 18. februar 2021

Hølen og Såner vel kallar inn til årsmøte 18. februar 2021 klokka 19.00.

Årsmøtet vil i år bli holdt på zoom for å unngå uheldige smittesituasjonar. 

OPPDATERING:

Årsmelding for 2020, inkludert revidert rekneskap, kan lastast ned her.

Årsmøtet er på Zoom klokka 19.00

Frista for å senda inn saker til Årsmøtet er 4. februar og kan sendast på epost til leiar Even Fyhri; evenfyhri@gmail.com. Eller i posten til Even Fyhri, Store Strandgate 5, 1550 Hølen.

Årsmøtet er ope for alle medlemmer i Hølen og Såner vel, og alle medlemmer er velkomne til å senda inn saker til årsmøtet.


Saksliste

 1. Konstituering
  * Val av møteleiar
  * Val av referent
  * Val av protokollunderskrivarar (2 stk)
  * Registrering av oppmøte
  * Godkjenning av saksliste og innkalling
 2. Årsberetning for 2020
 3. Revidert rekneskap for 2020

 4. Innkomne saker

 5. Val av styre, valkomite og revisor

Endeleg innkalling med utlagte saker blir lagt ut når frista for innsending av saker er ute 4. februar 2021.