«Landsbyliv», Hølen-artikkel i Dagbladet

I 2005 lagde Dagbladet en stor artikkel om Hølen. Artikkelen var en flott presentasjon av Hølens historie og innbyggere, og har nok vært en bidragene faktor til at mange har flyttet til Hølen de senere årene. Vi har vært så heldige å finne artikkelen i komplett PDF-format, slik den ble presentert i avisen for snart syv år siden.  Det er hyggelig lesing for både gamle og nye Hørninger. Artikkelen finner finner dere til nedlasting her: dagbladet_landsbyliv_09102005

Norsk Institutt for By og Regionsforskning (NIBR) laget denne oppsummeringen av artikkelen i sin årsmelding for 2005:

Landsbyliv
Da butikken og biblioteket ble nedlagt, tok de 300 innbyggerne over driften. Hølen er det nærmeste du kommer en dansk landsby i Norge (…)

En gang hadde Hølen bystatus og var skatteparadis. I dag kjennetegnes Hølen av dugnadsånd og energi. Da butikken ble lagt ned midt på 90-tallet, kjøpte de 300 innbyggerne like godt en bit hver og drev videre. Da biblioteket skulle stenge, overtok de samlingen, lagde en stiftelse og startet bokkafé. Til og med poststemplet sitt har de fått fredet (…)

– Norge har ikke tradisjon for landsbyer, men Hølen er fysisk avgrenset og spiser seg ikke utover, sier NIBR-forsker Guri Mette Vestby. Hun mener det bidrar at folk bor tett og har viktige felles funksjoner som butikk og kafe og skole. – At de fikk fredet poststemplet er et symbol som bygger opp om landsbyfølelsen og sier «vi hører sammen».

Vestby mener Hølen er spesiell med sine bykvaliteter og bare 300 innbyggere. Vi snakker om stedsånd. Den er sammensatt av arkitektur og natur. Pene hus hjelper, vann hjelper. Men det sosiale, følelsen av å bli tatt vare på, er avgjørende. Jeg tror ikke vi kommer til å se mer av slike steder. Folk flytter til de store byene og områdene rundt.

Dagbladet 09.10.2005

Hentet fra NIBR’s årsrapport 2005: http://www.nibr.no/filer/NIBR_%C3%85rsrapport%202005.pdf